Find all the news applications for Iphone, Ipad, Android, Tablet PC

APPSFINDER.COM
Partager  Tweeter
Home
Home > iPad > Lifestyle

หลวงตามหาบัว

Note :
Available at :
iPhone  |  iPad

ผู้มีจิตศรัทธาและศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันจัดทำแอพพลิเคชั่นนี้ขึ้น เพื่อสาธารณะกุศล มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีความปรารถนาในธรรมสามารถเข้าถึงธรรมะและคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผ่านการถ่ายทอดของหลวงตามหาบัว (พระธรรมวิสุทธิมงคล) แล้วสามารถน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน รวมถึงส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงข่าวสารและกิจกรรมของวัดป่าบ้านตาดได้โดย

Category : Lifestyle
Current version : 1.1
Size : 5.21 Mo
Languages : EN
Editor : The Lifestyle 21 Co., Ltd.
Download

ผู้มีจิตศรัทธาและศิษยานุศิษย์ได้ร่วมกันจัดทำแอพพลิเคชั่นนี้ขึ้น เพื่อสาธารณะกุศล

มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีความปรารถนาในธรรมสามารถเข้าถึงธรรมะและคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผ่านการถ่ายทอดของหลวงตามหาบัว (พระธรรมวิสุทธิมงคล) แล้วสามารถน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน รวมถึงส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงข่าวสารและกิจกรรมของวัดป่าบ้านตาดได้โดยง่าย

แอพพลิเคชั่นวัดวัดป่าบ้านตาด ได้รวบรวมหลักธรรมคำสอน, ข่าวสารและกิจกรรมของทางวัด เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกท่าน โดยนำเสนอออกมาในรูปแบบของแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่ทันสมัย เหมาะกับในยุคปัจจุบัน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 เมนูหลักได้แก่ เมนูประวัติหลวงตามหาบัวและวัด, ข่าวสารและกิจกรรม, ธรรมหลวงตา

ที่อยู่ วัดป่าบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Minor bugs fixed.

You may also like
Send to a friend
Fermer

Sender

Recipient